qc
lamtung119076

lamtung119076


Website: Bio:

Hướng dẫn khắc phục lỗi Camtasia Studio has stopped working

https://trungdan.com/huong-dan-khac-phuc-loi-camtasia-studio-has-stopped-working.html
lamtung119076lamtung119076Khi nhắc đến phần mềm quay màn hình thì không thể bỏ qua cái tên Camtasia Studio. Nó có thể vừa quay màn hình, chụp ảnh, thu âm... với chất lượng tốt nhất hiện nay. Ngoài tính năng nổi bật là quay màn hình, phần mềm Camtasia còn

Cách khắc phục lỗi can't open the illustrator

https://trungdan.com/cach-khac-phuc-loi-cant-open-the-illustrator.html
lamtung119076lamtung119076Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới