thanhdopanen@gmail.comthanhdopanenCùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thì các vật liệu xây dựng mới ra đời bổ sung, thay thế cho các vật liệu truyền thống đang trở nên phát triển đa dạng hơn. Trong số đó kể đến sản phẩm tấm Cemboard của Thái Lan hiện đang được nhập khẩu nhiều về nước để phục vụ xây dựng công trình công ng