huynguyen@trungdan.comhuynguyenMicrosoft đã phát hành phiên bản chính thức của Microsoft Office 2019 cho người dùng Windows và MacOS.