quannv.novaedu@gmail.comquannv.novaeduNovaTeen giới thiệu với các em đề thi môn Toán vào 10 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận Hoàng Mai – Hà Nội năm học 2017 – 2018.