caothithanh14@gmail.comcaothithanh14Quần áo bảo hộ tại Khu công nghiệp Thuận Thành 3 - Bắc Ninh