dichvuseotot12dichvuseotot12Khi quá trình đô thị hóa gia tăng, dân số ngày một đông đúc, theo đó diện tích đất sử dụng cho mỗi ngôi nhà là có giới hạn nhất định. Giải pháp để Xây dựng nhà phần thô tại TPHCM của công ty chúng tôi là...